farmhouse O

agroikia o_renderagroikia o_sectionsagroikia o_topo

farmhouse O

status design commission
program single residence
area 150m2
location Chios, Greece
team Chrysostomos Theodoropoulos, Eleni Livani

year 2012